Uitvoeren energiescan

logo Groen Licht
meerssen
                   
 
 

Energiescan via Stichting Duurzaam Meerssen

 
 
 
 

De Stichting Duurzaam Meerssen kan een eventuele energiescan voorfinancieren voor een aanvrager. Naast een inspanningsverplichting om de snel renderende besparingen te realiseren zal SDM een gehele of gedeeltelijke terugbetaling verlangen. Welk deel er terugbetaald moet worden is afhankelijk van de terugverdientijd (TVT) waarvoor de Groen Licht Meerssen-aanvraag wordt ingediend:

  • TVT < 12 maanden; 100% terugbetaling scankosten
  • 12 maanden < TVT < 24 maanden: 50% terugbetaling scankosten
  • TVT > 24 maanden; 25% terugbetaling scankosten

De kosten van de energiescan zijn afhankelijk van de omvang/complexiteit van de onderneming/vereniging en de diversiteit van de mogelijke besparingskansen en zullen doorgaans ca. € 200 tot € 600 bedragen.