De rollen

logo Groen Licht
meerssen
                   
 
 

Binnen het proces onderscheiden we de volgende rollen:

 
 
 
 

Aanvrager
Dit kan een ondernemer, vereniging of stichting zijn welke geregistreerd staat binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Meerssen. De aanvrager is de entiteit die een bepaald bedrag wil lenen bij Groen Licht Meerssen.

 
 

Beoordelaar
Dit is een persoon die deskundig is om een aanvraag te kunnen beoordelen en mogelijke bedrijfsrisico’s kan inschatten. De beoordelaar is onderdeel van de stichting Groen Licht Meerssen.

 
 

Beheerder
Deze persoon verzorgt de financiële transacties, de bijbehorende administratie en rapportage. Primaire taken zijn opstellen van contract voor leenovereenkomst, uitkeren (o.b.v. volmacht van bestuur) van geaccordeerde leningen, uitvoeren en bewaking van incasso en opstellen financiële rapportage voor bestuur.

 
 

Voorzitter
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Hij tekent met de secretaris of diens vervanger alle belangrijke stukken die van de stichting uitgaan, naast de notulen van alle bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een van de andere bestuursleden.

 
 

Secretaris
De secretaris voert de administratie van de stichting. Hij maakt de notulen van alle bestuursvergaderingen, verzorgt de in- en uitgaande stukken en stelt het jaarverslag op en zorgt dat deze na hun goedkeuring tijdens de volgende vergadering mede door de voorzitter worden ondertekend.

 
 

Penningmeester
De penningmeester draagt tegenover het bestuur de eindverantwoording voor het beheer van de geldmiddelen van de stichting. Hij houdt toezicht op de financiële werkzaamheden van de beheerder.