Het Proces

logo Groen Licht
meerssen
                   
 
 

Het proces

 
 
 
 

Via een communicatieplan worden zoveel mogelijk ondernemers, clubs, stichtingen en verenigingen benaderd en gestimuleerd om verduurzamende maatregelen uit te voeren. De Stichting Duurzaam Meerssen biedt speciaal de mogelijkheid om de vereiste scan te financieren. De kosten van een scan (ca. € 200 tot € 600) zijn m.n. afhankelijk van de omvang/complexiteit van de onderneming/ vereniging/stichting en de diversiteit van de mogelijke besparingskansen. Afhankelijk van de aangevraagde besparingsmaatregelen zal de door SDM gefinancierde scan geheel/gedeeltelijk terugbetaald moeten worden. De kosten van de scan mogen in de aanvraag opgenomen worden.

 
  proces Groen Licht  
 

Om de aanvraag zo efficiënt mogelijk af te handelen is er gekozen voor een zo simpel mogelijk proces. Dit proces bestaat uit de onderstaande stappen.

 
 

Aanvraag
De aanvrager dient via een aanvraagformulier een verzoek in voor het lenen van een bepaald bedrag voor verduurzamende maatregelen. Ter onderbouwing wordt meegestuurd:

  • De scan waarin de maatregel(en) vermeld staan die uitgevoerd gaan worden en die voldoen aan de criteria
  • Een of meerdere offertes ter onderbouwing van het aangevraagde bedrag. Deze hoeven nog niet getekend te zijn

De aanvraag zelf gebeurt door het aanvraagformulier inclusief bijlagen te mailen. Het aangevraagde bedrag staat vanaf dit moment vast.

 
 

Beoordeling
Een deskundige van de stichting zal deze aanvraag beoordelen. Indien de aanvraag compleet en volledig is zal de beoordeling binnen één week uitgevoerd worden. Tijdens de beoordeling wordt o.a. gekeken naar de gestelde criteria (o.a. bedrag tussen € 500 en € 5.000 en alleen voor verduurzamende maatregelen met een terugverdientijd van 3 jaar of minder). Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de risico’s van de lening.
Indien nodig kan de beoordelaar nog extra informatie inwinnen bij de aanvrager. Resultaat van de beoordeling is, of een goedkeuring, of een afwijzing. In beide gevallen wordt de aanvrager per mail op de hoogte gebracht.

  • Een afwijzing zal altijd onderbouwd/toegelicht worden. Het staat de aanvrager vrij om bij een afwijzing een nieuwe aangepaste aanvraag in te dienen.
  • Bij goedkeuring zal de aanvraag met bijlagen ook doorgestuurd worden na de fondsbeheerder.

 
 

Contract opstellen
De fondsbeheerder stelt o.b.v. de doorgestuurde gegevens het contract op voor de leenovereenkomst. Het contract omvat o.a. de gegevens van de aanvrager, het totaal gevraagde leenbedrag, de maandelijkse aflossing (max. 90% van de maandelijkse besparing) en de looptijd in maandelijkse termijnen. Met ondertekening van het contract gaat de aanvrager akkoord met de automatische maandelijkse incasso en de eenmalige administratiekosten van € 40,-.

 
 

Verstrekking lening
Het toegezegde bedrag zal naar de bankrekening van de aanvrager overgemaakt worden na insturen van het getekende contract in combinatie met de factuur van de uitgevoerde werkzaamheden. De factuur vormt hierin het bewijs dat de maatregel(en) ook daadwerkelijk is/zijn uitgevoerd.

 
 

Aflossing lening
De aflossing van het geleende bedrag gebeurt via een automatische incasso. De incasso wordt maandelijks geïnd en de eerste inning start in de maand volgend op de maand dat de lening is verstrekt.