De Criteria

logo Groen Licht
meerssen
                   
 
 

Criteria voor het uitvoeren van een scan

 
 
 
 

De doelgroep van de Stichting bestaat uit ondernemers in het MKB-segment, maar ook stichtingen en verenigingen. De focus ligt daarbij op winkeliers en bedrijven met een gemiddeld jaarlijks energieverbruik van circa 6.000 tot 10.000 kWh en een gasverbruik van meer dan 3500 m3. De energiescan zal in eerste instantie worden uitgevoerd wanneer er niet of nauwelijks sprake is van de toepassing van Ledverlichting en de bestaande verlichting ook een structureel deel van het energieverbruik vertegenwoordigt. Daarnaast wordt gekeken naar sluimerverbruik (onnodig energieverbruik) en apparaten met een slecht energielabel (pompen, regel- en meetapparaten en b.v. koelkasten en vriezers ouder dan 15 jaar). Uitgangspunt is dat de energierekening op naam van de aanvrager staat en dat de aanvrager ook eigenaar van het pand is. Mocht dit niet het geval zijn dan is er waarschijnlijk sprake van huur. Dat betekent dat voor eventuele investeringen er mogelijk toestemming nodig is van de eigenaar. Aanvragers die gebruik maken van een gedeelde energievoorziening komen niet in aanmerking voor deze regeling. Indien de scan is uitgevoerd zal de terugverdientijd alsmede de terugbetaling van de lening korter moeten zijn dan de resterende looptijd van het huurcontract. Indien dat niet het geval is het resterende bedrag van de lening direct opvraagbaar.